Bepalingen onderhoudscontract

Een onderhoudscontract geeft recht op een aantal overeengekomen uren onderhoud.

Deze zullen worden besteed aan:

  • Joomla updates en het eventueel updaten van geïnstalleerde extensies als dit in het belang is van de veiligheid van de website.
  • Gewenste aanpassingen aan de website.
  • Het maken van een backup na een belangrijke aanpassing.
  • Algemene support.

Op een onderhoudscontract zijn verder de volgende bepalingen van toepassing:

  • Alle werkzaamheden worden in een urenstaat bijgehouden. Deze urenstaat is te allen tijde op te vragen of wordt verstrekt nadat de overeengekomen onderhoudsuren bereikt zijn. Een nieuw voorstel zal dan tevens aan u worden voorgelegd.
  • Het contract is niet termijngebonden; niet opgemaakte onderhoudsuren verhuizen dus gewoon mee naar een volgend jaar!
  • Het besluit om tot updaten over te gaan wordt door ons bepaald. Veiligheid en functionaliteit zullen hierbij centraal staan.
  • Als u zelf extensies in de websites gaat installeren of op andere wijze software gaat inbouwen dan vervalt dit contract met directe ingang. De reden is dat de controle op de veiligheid en het beheer van de website voor ons hierdoor onmogelijk wordt gemaakt.